Postacie (etno, orient)

Ta kolekcja zawiera obrazy przedstawiające ludzi zamieszkujących kraje dalekowschodnie oraz afrykańskie. Są to zarówno portrety pojedynczych osób jak i par bądź grup (także plemiennych). Postacie te ukazane są albo w ujęciach typowo portretowych albo przy okazji wykonywania zajęć oraz czynności typowych dla swoich kręgów kulturowych.