Antyk (Barok)

Nawiązania do motywów antycznych, klasycznych i barokowych były i są bardzo częste zarówno w sztuce jak i w bardziej powszechnych artykułach dekoracyjnych. Są nimi nacechowane także obrazy, grafiki i reprodukcje - również te, które wyszły spod ręki żyjących współcześnie twórców, nierzadko posługujących się grafiką komputerową zamiast pędzlem, węglem czy piórkiem. W tej kolekcji dostępne są zarówno obrazy inspirowane motywami antycznymi jak i te wprost takie motywy przedstawiające.